Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Wsparcie dla bezrobotnych do 30 roku życia-refundacja wynagrodzenia przez 12 miesięcy

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od 1 stycznia 2016 roku realizowany jest nowy instrument wspierający zatrudnienie osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach programu „100 tysięcy miejsc pracy dla młodych” (art. 150f Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Warunki refundacji:

  • refundacja przysługuje przez okres 12 miesięcy,
  • refundacji podlegają koszty poniesione na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
  • refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Warunki, które musi spełniać osoba bezrobotna

  • wiek do 30 roku życia,
  • ustalony II profil pomocy,

Wniosek o refundację może złożyć:

  • przedsiębiorca
  • pracodawca (oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeśli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika), u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nie nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

PO ZŁOŻENIU I POZYTYWNYM ROZPATRZENIU WNIOSKU URZĄD PRACY ZAWIERA Z PRACODAWCĄ UMOWĘ, NA PODSTAWIE KTÓREJ KIERUJE DO PRACY BEZROBOTNEGO DO 30 ROKU ŻYCIA.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Niewywiązanie się z tych warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po okresie refundacji na zwolnione stanowisko pracy urząd kieruje innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Wniosek można pobrać w dziale "Dla Pracodawców"-> "Dokumenty do pobrania"

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 12 386 10 80w.29 oraz osobiscie w pok. nr 4 (parter).

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2016-01-05, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2016-06-22

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony