Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY W 2017

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2017

Na rok 2017 minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS:

1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

2) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

3) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

AD. PRIORYTET 1 - środki KFS przeznacza się przede wszystkim dla sektora transportowego i gospodarki magazynowej, przetwórstwa przemysłowego oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który spełnia warunek określony w priorytecie 1. Np. możliwe jest wsparcie pracowników zakładu opieki zdrowotnej zatrudnionych w księgowości lub wykonujących zadania w zakresie logopedii. Jednakże szczególną uwagę należy zwrócić na zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy oraz wszystkie pozostałe kryteria oceny wniosku pracodawcy.

Aby skorzystać ze środków KFS w ramach priorytetu 1 firma powinna posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD:

1) W przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

10 - produkcja artykułów spożywczych,

11 - produkcja napojów,

12 - produkcja wyrobów tytoniowych,

13 - produkcja wyrobów tekstylnych,

14 - produkcja odzieży,

 15 - produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych,

16 - produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

 17 - produkcja papieru i wyrobów z papieru,

 18 - poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji,

 19 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

 20 - produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

 22 - produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,

 23 - produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

 24 - produkcja metali,

25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,

 27 - produkcja urządzeń elektrycznych,

 28 - produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana,

29 - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

30 - produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

 31 - produkcja mebli,

32 - pozostała produkcja wyrobów,

 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń.

W przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy,

50 - transport wodny,

51 - transport lotniczy,

52 - magazynowanie i działalność wspomagająca transport,

53 - działalność pocztowa i kurierska

 

W przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD dla przeważającego rodzaju działalności zaczynające się od następujących liczb:

 86 - opieka zdrowotna,

 87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem,

88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania

 

Nabór wniosków  planowany jest w terminie 06-17.03.2017r. pod warunkiem otrzymania przez Urząd decyzji o wysokości środków !


 

Treść utworzona przez: Anita Stawiarska, dn. 2017-02-13, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2018-01-04

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony