Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Projekty realizowane przez inne instytucje - rekrutacja w 2018 roku

Poniżej informacja o projektach adresowanych do osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego realizowanych przez inne instytucje/firmy. Szczegóły dotyczące rekrutacji podane są na stronach internetowych realizatorów projektu.

Tytuł projektu

Do kogo adresowane jest wsparcie?

Co przewidziano?

Szczegółowe informacje

i kontakt

Gotuj

po

hiszpańsku  II

osoby młode w wieku od 18 do 35 roku życia, pozostające bez pracy, zamieszkałe na terenie Małopolski

80 – godzinny kurs językowy przygotowujący do wyjazdu, 60 dni pobytu w Hiszpanii, w tym kurs językowy, kurs kuchni hiszpańskiej oraz praktyki w renomowanych hiszpańskich restauracjach.

Nie jest wymagane formalne wykształcenie ani doświadczenie zawodowe.

Fundacja Rozwoju Kompetencji

i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Barbara Hajdukiewicz

gotujpohiszpansku.pl  

tel. 12 200 21 77,

Biuro projektu:

ul. Szlak 8a, 31-161 Kraków.

 

Nowa ścieżka integracji społecznej

 

- osób w wieku 15 lat i więcej,

- pozostających bez pracy – zarejestrowanych w urzędzie pracy, niezarejestrowanych w urzędzie pracy lub biernych zawodowo,
- osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

- zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w powiatach: proszowickim, myślenickim, nowotarskim, brzeskim, mieście Nowym Sączu, suskim,   tarnowskim, mieście Tarnowie, dąbrowskim, nowosądeckim, limanowskim, gorlickim. 

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem, pośrednikiem pracy,

- grupowe warsztaty kompetencji miękkich,

- wysokiej jakości szkolenia, stypendium szkoleniowe

- 4 miesięczny płatny staż zawodowy,

- zwrot kosztów dojazdu oraz badań lekarskich.

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki 

ul. Piękna 56a/3

50-506 Wrocław

sawg.pl/projekty/nowa-sciezka-integracji-spolecznej

Trampolina

do przyszłości

Do osób młodych (15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET) zamieszkałych na terenie powiatów:

  • bocheński,
  • krakowski,
  • miechowski,
  • myślenicki,
  • proszowicki,
  • wielicki.

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby należące do grupy NEET, które łącznie spełniają następujące warunki:

- nie pracują (bezrobotne lub bierne zawodowo),

- nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

- nie szkolą się (nie brały udziału w tej formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni)

- spotkanie z doradcą zawodowym i pośrednictwo pracy

- szkolenia i kursy zawodowe dopasowane do potrzeb uczestników

- płatne staże

- bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe

- subsydiowane zatrudnienie, bon na zasiedlenie

 

Biuro projektu:

Interkadra sp. z o.o.

Ul. Wielicka 50, 30-552 Kraków

Tel. 12 290 44 37

www.trampolinadoprzyszlosci.pl

 

 

AKTYWNI MAŁOPOLANIE

osoby bezrobotne oraz osoby bierne zawodowo w wieku powyżej 18 r.ż. zamieszkujące na terenie województwa małopolskiego, w szczególności z powiatów: proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

• Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów (8 godz.)
• Poradnictwo psychologiczne (12 godz.)
• Pośrednictwo pracy (12 godz.)
• Poradnictwo zawodowe (10 godz.)
• Szkolenie zawodowe (80 godz.)
• Szkolenie komputerowe ECDL DIGCOMP/ECC lub równoważne zakończone egzaminem (60 godz.)
• 3 miesięczne płatne staże zawodowe

PULS Systemy Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.
e-mail: aktywni@puls-szkolenia.pl
facebook: Aktywni małopolanie

„Perspektywa na przyszłość- bądź aktywny!”

Wsparcie osób powyżej 18 r.ż. lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:

osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w tym min. 51% UP stanowią osoby, dla których ustalono III profil pomocy, min. 5% UP stanowią osoby z niepełnosprawnościami,

zamieszkujących w rozumieniu KC na terenie województwa małopolskiego, wyłącznie w powiatach: proszowskim, nowotarskim, brzeskim, myślenickim, m. Nowy Sącz, suskim, tarnowskim, m. Tarnów, dąbrowskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim.

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (w tym IPD),

Warsztaty psychologiczne,

Team building,

Pośrednictwo pracy,

Szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,

3 lub 6 miesięczny płatny staż zawodowy

Vision Consulting Sp. z o.o.

e-mail: perspektywa@vision-consulting.pl
tel.: 699-670-276
Biuro projektu: ul. Rynek 1, 33-383 Tylicz

NIE

POZWÓL

SIĘ

WYKLUCZYĆ

60 osób wykluczonych w tym 36 kobiet oraz 24 mężczyzn (3 osoby niepełnosprawne najlepiej ze stopniem umiarkowanym bądź znacznym), 31 osób bezrobotnych z III profilem pomocy, 31 osób musi zamieszkiwać teren następujących powiatów: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb i predyspozycji uczestników (02.-04.2018);

2. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (02.-11.2018)

3. Trening kompetencji społecznych i życiowych dla 30 osób/Warsztaty poradnictwa zawodowego dla 30

osób (02.-05.2018)

4. Pośrednictwo pracy dla 60 osób (02.-11.2018)

5. Szkolenia zawodowe (04.-08.2018)

6. Szkolenie komputerowe dla 30 osób (04.-08.2018)

7. Staż zawodowy (07-11.2018)

NAVIGATOR INTERNATIONAL

http://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/nie-pozwol-sie-wykluczyc/

e-mail: niepozwolsiewykluczyc@navigator.edu.pl
tel.: 699671182

PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

OSOBY:
zamieszkujące na terenie woj. małopolskiego,


zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

bierne zawodowo, bezrobotne lub są osobami pracującymi.

pomoc psychologa diagnosty i doradcy zawodowego w ustaleniu indywidualnej ścieżki rozwoju,
wsparcie psychologiczne - poradnictwo psychologiczne: indywidualne, grupowe i rodzinne.
wsparcie pośrednika pracy oraz trenera zatrudnienia wspieranego,
poradnictwo prawne,
warsztaty poruszania się po rynku pracy i kompetencji i umiejętności społecznych,
szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu, których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,60 zł/godz. netto, tj. około 531,00 zł netto za szkolenie), certyfikat
płatne staże zawodowe (6-cio miesięczne)


Ponadto oferujemy:
osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach/stażach,
zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć.
Oferowana pomoc dla uczestników projektu jest całkowicie bezpłatna.
 

STOWARZYSZENIE GALICYJSKI PAKT SAMORZĄDOWY „KOMPAS” w partnerstwie z MAŁGORZATA SANECKA MAESTRA-FIRMA SZKOLENIOWA

Informacja o projekcie:
Tel. 530 586 153
stowarzyszenie.kompas@gmail.com

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2018-01-30, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2019-02-01

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony