Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Projekt dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia - rekrutacja

Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (VI)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy”.

Wartość projektu w 2020 roku wynosi 1 072 969,42 zł.

Wsparciem zostanie objętych 111 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu zaplanowano:

  • staże (60 osób)
  • szkolenia (20 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (25 osób)
  • doposażenie stanowiska pracy (6 osób)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej zarejestrowanych w PUP Proszowice należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoby długotrwale bezrobotne (na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotna uznaję się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • kobiety,
  • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie należący do w/w grup)

W procesie rekrutacji zostanie zapewniona dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachowana zostanie zasada równości szans płci.

Wejście główne do budynku (z podjazdem) zapewnia osobom z niepełnosprawnościami dostęp do budynku. Urząd dysponuje wyodrębnionym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Pomieszczenie higieniczno-sanitarne na parterze bunynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Schody odpowiednio oznakowane taśmą odblaskową. Informacja o projekcie jest umieszczona na zgodnej ze standardem cyfrowym stronie internetowej zapewniając dostępność dla osób słabowidzących. Istnieje także możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po zgłoszeniu takiej potrzeby).

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach osi 9 RPO WM (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).

Osoby bezrobotne, które spełniają powyższe kryteria udziału w projekcie proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny ze swoim doradcą klienta).

 

 

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2020-02-05, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-01-08

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony