Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Zasady rejestracji w Powiatowym Urzedzie Pracy w Proszowicach od 19 października 2020 r.

 

Zasady rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy od 19 października 2020 r. w związku z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach mając na względzie szczególne okoliczności związane z sytuacją epidemii w kraju informuje, iż od 19  października 2020 r.  rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy będzie odbywać się bez osobistego stawiennictwa w urzędzie, w 2 formach:

I forma:

Pełna elektroniczna rejestracja w urzędzie pracy. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie www.praca.gov.pl, załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji, opatrzeniu wniosku i załączników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Status osoby bezrobotnej nabędziesz z dniem złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, po opatrzeniu go i załączonych do wniosku zeskanowanych dokumentów oraz oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych, oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu – jednym z dwóch aktualnie akceptowanych, bezpiecznych podpisów: podpis kwalifikowany lub profil zaufany. Więcej szczegółów dostępnych na  stronie: https://zielonalinia.gov.pl/

Szczegółowe informacje na temat uzyskania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej dostępne są na stronie epuap.gov.pl.  Załóż profil zaufany

II forma

Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej. Na podstawie:

  1. Danych zawartych w przedłożonym formularzu elektronicznym;
  2. Dokumentów załączonych do formularza elektronicznego;
  3. Danych zawartych w dostępnych rejestrach;
  4. Informacji przekazanych w rozmowie telefonicznej z pracownikiem powiatowego urzędu pracy przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

nabycie statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy następuje w dniu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej przez pracownika Urzędu z osobą ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy. W związku z powyższym w formularzu elektronicznym OBOWIĄZKOWO  należy wskazać aktualny numer telefonu. W przypadku braku wskazania  numeru telefonu,  rejestracja nie będzie możliwa!

Aby skorzystać z tej formy rejestracji należy za pośrednictwem strony www.praca.gov.pl należy wybrać z usług elektronicznych urzędów pracy opcję zarejestruj (rejestracja/wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy), następnie ikonę zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (KRB)

Zachęcamy również do zapoznania się z krótkimi filmami instruktażowymi dotyczącym rejestracji w urzędzie pracy:

https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY
https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t=194s

 

OSOBY, które z różnych przyczyn nie mogą skorzystać z opisanych powyżej sposobów rejestracji

mogą pobrać i wydrukować zamieszczone na naszej stronie druki tj. karta rejestracyjną bezrobotnego i oświadczenia.

KARTĘ REJESTRACYJNĄ ORAZ OŚWIADCZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE  I PODPISAĆ a następnie komplet dokumentów rejestracyjnych - po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem urzędu – pozostawić w zamkniętej kopercie z dopiskiem "REJESTRACJA" w skrzynce podawczej znajdującej się w holu PUP lub przesłać je pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach, ul. Krakowska 11 32-100 Proszowice.

PROSIMY O PODANIE NUMERU TELEFONY - UŁATWI TO NAM KONTAK Z PAŃSTWEM!

Złożenie niepodpisanych i nie kompletnych dokumentów skutkować będzie odmową uznania za osobę bezrobotną.

UWAGA: Osoby, które pracowały za granicą w krajach UE/EOG i chcą ubiegać się o zasiłek po pracy za granicą oprócz załączonych  dokumentów powinny jeszcze wypełnić wnioski o ustalenie prawa do zasiłku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dostępne na stronie: https://wupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-za-granica/informacje-dla-powracajacych-do-kraju/dokumenty-do-pobrania

Jeżeli osoba nie chce ubiegać sie o zasiłek po pracy za granicą powinna napisać oświadczenie w tej sprawie z wnioskiem o umorzenie postępowania w sprawie ustalenia  prawa do zasiłku.

 

Załączniki:

1. Dokumenty wymagane do rejestracji:

2. Karta rejestracyjna

3. Oświadczenie

 

 

 

Treść utworzona przez: Małgorzata Maj, dn. 2020-10-16, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-02-23

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony