Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Pożyczki -ważne informacje

Poniżej wyjaśnienia i ważne informacje dotyczące pożyczek dla mikroprzedsiębiorców przekazywane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (na bieżąco aktualizowane):

 1. Mikroprzedsiębiorca, który nie zatrudniał pracowników na dzień 29 lutego 2020r. nie może ubiegać się o pożyczkę.

 2. Mikroprzedsiębiorca, który na dzień złożenia wniosku nie zatrudnia pracowników nie może ubiegać się o pożyczkę.

 3. Jeżeli na dzień podpisania umowy stan zatrudnienia u mikroprzedsiębiorcy jest niższy niż na 29 lutego 2020r. pożyczkobiorca nie ma prawa do umorzenia pożyczki.

 4. Podpis elektroniczny wniosku i umowy: Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrywana jest wspólnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.

 5. Średnioroczne zatrudnienie: Zgodnie z art. 7 ust. 3. Prawa przedsiębiorców średnioroczne zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 (definicja mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy i średniego przedsiębiorcy), określa się w przeliczeniu na pełne etaty, nie uwzględniając pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Ta zasada stosuje się więc do weryfikacji, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą. Natomiast w kontekście umorzenia pożyczki badamy, czy zatrudnienie zostało utrzymane. Dlatego we Wniosku przedsiębiorca podaje liczbę zatrudnionych łącznie z ww. kategoriami pracowników.

 6. Zaleganie ze składkami ZUS: Kwestie związane z niezaleganiem wnioskodawcy w opłacaniu składek ZUS nie dotyczą pożyczki udzielanej mikroprzedsiębiorcy. W związku z tym pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, którzy mają trudności z opłacaniem składek ZUS.

 7. Termin wypłaty pożyczki: Na podstawie wniosku i umowy w sprawie udzielenia pożyczki, urząd pracy (działający z upoważnienia Starosty) przekazuje niezwłocznie środki na rachunek wskazany we wniosku przez mikroprzedsiębiorcę, jednak nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia podpisania umowy przez obie strony.

 8. Do jakiego urzędu składać wniosek, jeżeli pracodawca ma inną siedzibę niż miejsce prowadzenia działalności? Pracodawca składa wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli prowadzi działalność na terenie kilku powiatów, wybiera jeden Urząd. We wniosku oświadcza: „Nie złożyłem Wniosku o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w innym powiatowym urzędzie pracy, niż wskazany we wniosku.” Pożyczkę można otrzymać tylko jednorazowo. Natomiast adres siedziby podawany jest na potrzeby podpisania umowy.

 9. Jeżeli na dzień 29.02.2020 pracownik był w zatrudnieniu i tego dnia złożył wypowiedzenie, które będzie trwało do 31.05.2020, czy pracodawca będzie mógł starać się o umorzenie? Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

 10.  Pracownik odejdzie na emeryturę w związku z tym zmniejszy się zatrudnienie w okresie 3 miesięcy karencji od otrzymania pożyczki lub jeśli pracownik sam odszedł – czy będzie umorzenie? Celem udzielenia pożyczki jest wsparcie pracodawcy w utrzymaniu stanu zatrudnienia. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty nie powinien ulec zmniejszeniu, jeśli pracodawca chce ubiegać się o umorzenie pożyczki. Nie oznacza to, iż zatrudnione muszą być te same osoby.

 11. Pracodawca zatrudnia 2 osoby: 1 osobę na cały etat, jedną osobę na pół etatu. Jak ma to wpisać we Wniosku? Należy wpisywać części etatu, czyli w opisanym przykładzie 1,5 etatu.

 12. A jeśli zatrudnia jedną osobę na jedną czwartą etatu może złożyć wniosek? Tak. Jednocześnie musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorcy.

 


 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2020-04-03, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2020-04-19

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony