Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Zapraszamy osoby powyżej 30 roku życia do udziału w projekcie

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od stycznia 2021 roku realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim (VII)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 „Aktywizacja Zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów Pracy”.

Łączna wartość projektu w roku 2021 i 2022 wynosi 2 141 936,81 PLN

Wsparciem zostanie objętych 206 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu zaplanowano:

 • staże
 • szkolenia
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 • doposażenia stanowisk pracy

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Proszowicach, należących co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety,
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza)

Zgodnie z definicjami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020:

 • za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad
  12 miesięcy.
 • za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • osoba o niskich kwalifikacjach to osoba legitymująca się co najwyżej średnim wykształceniem.

 

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 12 386 10 80 w.31, 33, 37, 38) lub osobisty.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PROSZOWICACH

UL. KRAKOWSKA 11

32-100 PROSZOWICE

Tel. 12 386 10 80

 

 

 

 

 


 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-02-23, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-03-01

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony