Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Rozpoczynamy realizację projektu (OD)NOWA

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że od 1 sierpnia 2021r. realizowany jest projekt pn „(OD)NOWA”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014–2020,

Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 „Aktywizacja Zawodowa”.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.08.2021r. do 31.05.2023r.

Łączna wartość projektu wynosi 342 433,00 PLN.

Wsparciem zostaną objęte 34 osoby bezrobotne z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonego wraz z subsydiowanym zatrudnieniem tj. pracami interwencyjnymi.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Grupę docelową projektu stanowią osoby w wieku 30 lat i więcej mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczące się na terenie powiatu proszowickiego, zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Proszowicach i należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

a) osoby powyżej 50 roku życia,

b) osoby długotrwale bezrobotne,

c) osoby z niepełnosprawnościami,

d) osoby o niskich kwalifikacjach,

e) kobiety

Zgodnie z definicjami przyjętymi w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020:

  • za osobę długotrwale bezrobotną uznaje się osobę pozostającą bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
  • za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych tj. osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  • osoba o niskich kwalifikacjach to osoba legitymująca się co najwyżej średnim wykształceniem.

Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby bezrobotne -  byłych uczestników projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO (projekty realizowane przez instytucje pomocy i integracji społecznej (w tym GOPS, PCPR).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 12 386 10 80 w.31, 33, 37, 38) lub osobisty.

Regulamin

Informacje dotyczące terminów rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne będą zamieszczane w aktualnościach.


POWIATOWY URZĄD PRACY W PROSZOWICACH

UL. KRAKOWSKA 11

32-100 PROSZOWICE

Tel. 12 386 10 80


 

 

 

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-08-02, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2021-08-13

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony