Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Urząd / Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  www.pup.proszowice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pup.proszowice.pl

Strona podmiotowa www.pup.proszowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • Dokumenty udostępnione na stronie częściowo występują w formie skanów.
  • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, jak równeiz film "Proszowiccy Przedsięborcy" nie posiada adiodeskrypcji. Wymienione treści mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strony www.pup.proszowice.pl posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-06

Ocenę dostępności sporządzono dnia: 2020-02-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Małgorzata Maj: mmaj@pup.proszowice.pl oraz  Marcin Krzywonos: mkrzywonos@pup.proszowice.pl 
Telefon: 12 386-10-80 wew. 23 lub 10

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku PUP Proszowice znajduje się od strony ul. Krakowskiej. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia podjazdu prowadzącego do wejścia głównego jest utwardzona i wypłaszczona. Drzwi wejściowe rozsuwają się samoistnie. Punkt obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie znajdują się na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego. Na parterze budynku znajduje się również toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Pomieszczenia biurowe Urzędu Pracy znajdują się na parterze i I piętrze budynku. W budynku nie ma dostępnej windy. Formalna obsługa klienta (rejestracja, pośrednictwo pracy, doradca zawodowy, stanowiska ds. form pomocy) odbywa się na parterze budynku, jeżeli zachodzi potrzeba pracownik schodzi do klienta na parter budynku. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego dla osób niedowidzących.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W urzędzie nie jest możliwa komunikacja za pomocą pętli indukcyjnej,  brak również  systemu informacji głosowej oraz platform umożliwiających przedostanie się na wyższe pietra budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu PUP Proszowice zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Zlokalizowane jest na „tyłach” budynku, na wprost zjazdu z ul. Krakowskiej. Wjazd na parking znajduje się od ul. Krakowskiej. Ze względu na usytuowanie parkingu, osoba niepełnosprawna może mieć trudności z pokonaniem podjazdu prowadzącego do budynku. W związku z tym wymienieni wyżej pracownicy tj. p. Małgorzata Maj oraz Ewelina Lorens po zgłoszeniu trudności z pokonaniem podjazdu udzielają niezbędnej pomocy.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia o którym mowa w ust. 1 jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
1) telefonicznie na numer: 12 386-10-80, 386-10-92;
2) faksem na numer: 12 386-16-91;
3) pocztą elektroniczną na adres: krpr@praca.gov.pl.
4) osobiście w Urzędzie,

5) listownie na adres: ul. Krakowska 11, 32-100 Proszowice;

Osoby posługujące się językiem migowym proszone są o przesłanie zgłoszenia o potrzebie kontaktu z urzędem  na adres krprp@praca.gov.pl lub na numer faxu 12 386-16-91. Zgłoszenie winno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji  (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobą posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy.
Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

 


Treść utworzona przez: CMS, dn. 0000-00-00, zaktualizowana przez: Marcin Krzywonos, dn. 2020-02-06

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony