Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy / Prace interwencyjne

Prace interwencyjne


Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy. Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą klienta w urzędzie.

Ile czasu trwają prace interwencyjne?

  • 6 i 12 miesięcy

oraz

  • 18, 24 miesiące, 4 lata (refundacja co drugi miesiąc)

Stosownie do zawartej umowy, pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres:

  • 3 miesięcy (w przypadku okresu refundacji do 6 miesięcy)
  • 6 miesięcy (w przypadku okresu refundacji 12 miesięcy lub dłużej) po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Nie wywiązanie się z tego warunku umowy lub naruszenie innych jej warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

WAŻNE

Wniosek należy złożyć do urzędu pracy przed zatrudnieniem osoby bezrobotnej. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez urząd i podpisaniu z urzędem pracy umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Szczegółowe informacje: tel. 12 386 10 80w.30 oraz pok. nr 4 (parter) PUP w Proszowicach

Podstawa prawna:

  • art. 51, 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z  2018r., poz. 1265 i 1149 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014r. poz. 864)

Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Anna Rojewska, dn. 2019-05-24

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony