Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Określenie statusu bezrobotny/poszukujący pracy / Utrata statusu poszukującego pracy

Utrata statusu poszukującego pracy


Zarejestrowana osoba traci status poszukującego pracy, gdy:

 1. Nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie; pozbawienie statusu poszukującego pracy nastepuje na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z PUP)
   
 2. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomiła w terminie 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu poszukującego pracy nastepuje na okres 120 dni od dnia niestawiennictwa.
   
 3. Nie podjąła przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjąła lub przerwała indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art. 42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w art. 40 ust. 3a (dot. sfinansowania ze środków FP kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz licencji zawodowych).; pozbawienie statusu poszukującego pracy nastepuje na okres 120 dni od dnia nastepnego po dniu zaistnienia określonego zdarzenia.
   
 4. Złożył wniosek o rezygnację z pomocy określonej w ustawie świadczonej przez powiatowy urząd pracy pozbawienie statusu poszukującego pracy nastepuje  od dnia złożenia wniosku).
 1. Pobierał w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, zasiłek dla bezrobotnych nabyty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie określonym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub został pozbawiony tego zasiłku przez właściwą instytucję tego państwa

 

W przypadku pozbawienia statusu poszukującego pracy na wskazany okres ponowne nabycie statusu poszukującego pracy może nastąpić w wyniku ponowenej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków zawatych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do ich nabycia (art. 33 ust. 4c ustawy)


Podstawa prawna:

Art. 33 ust. 4a, 4b i 4c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 674 z póź. zm.)Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Małgorzata Maj, dn. 2014-07-16

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony