Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Projekt dla osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (III)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”.

Wartość projektu łącznie w 2017 i 2018 roku wynosi 3 542 654,33 zł.

Wsparciem zostanie objętych 428 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu zaplanowano:

  • staże (290 osób)
  • bony stażowe (10 osób)
  • szkolenia (20 osób)
  • bony szkoleniowe (5 osób)
  • prace interwencyjne (30 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (73 osoby)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Proszowicach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osób długotrwale bezrobotnych (na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotna uznaję się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dotyczy osób w wieku poniżej 25 roku życia lub osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dotyczy osób powyżej 25 roku życia);

Zgodnie z definicjami przyjętymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Do kategorii NEET  zaliczana jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: 

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Zapraszamy osoby bezrobotne, które spełniają powyższe kryteria udziału w projekcie (należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta). Pracodawców natomiast zachęcamy do organizacji miejsc pracy dla uczestników projektu w formie prac interwencyjnych oraz staży (z deklaracją zatrudnienia stażysty po zakończonym stażu). W tym celu należy skontaktować się z pośrednictwem pracy (tel. 12 386 10 80w.34)

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2017-02-08, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2017-03-22

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony