Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Projekt dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Przypominamy, że również w 2018 roku realizujemy projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie proszowickim (III)” (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe”, Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”).

Wartość projektu łącznie w 2017 i 2018 roku wynosi 3 806 059,08 zł.

Wsparciem zostanie objętych 448 osób bezrobotnych z terenu powiatu proszowickiego.

W ramach projektu zaplanowano:

  • staże (291 osób)
  • bony stażowe (15 osób)
  • szkolenia (15 osób)
  • bony szkoleniowe (8 osób)
  • prace interwencyjne (40 osób)
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (79 osób)

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie proszowickim.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Proszowicach jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) oraz nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym w szczególności osób długotrwale bezrobotnych (na potrzeby projektu za osobę długotrwale bezrobotna uznaję się osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – dotyczy osób w wieku poniżej 25 roku życia lub osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – dotyczy osób powyżej 25 roku życia);

Zgodnie z definicjami przyjętymi w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 do kategorii NEET  zaliczana jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: 

  • nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
  • nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
  • nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Zapraszamy osoby bezrobotne, które spełniają powyższe kryteria udziału w projekcie (należy skontaktować się ze swoim doradcą klienta).

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2018-04-18, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2019-02-01

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony