Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Formy aktywizacji / Aktualne formy oraz aktualności

Nowe formy aktywizacji bezrobotnych do 30 roku życia realizowane w 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach informuje, że rozpoczyna realizację nowych form wsparcia dla osób do 30 roku życia, tj. bon szkoleniowy i bon stażowy

BON SZKOLENIOWY

DLA KOGO

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

ZASADY REALIZACJI BONU

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

1)   jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;

2)   niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;

3)   przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 • do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
 • powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;

4)   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:

 • do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
 • powyżej 550 zł do 1.100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
 • powyżej 1.100 zł do 1.500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

5. Starosta finansuje koszty, o których mowa w ust. 4, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Skierowanemu bezrobotnemu w czasie odbywania szkolenia przysługuje stypendium, którego kwota nie jest wliczana do wartości bonu.

Instytucja szkoleniowa oferująca szkolenia dla bezrobotnych może uzyskać zlecenie finansowane ze środków publicznych na prowadzenie tych szkoleń po wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Podstawa prawna:

 • art. 66k. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)

 

BON STAŻOWY

Bon stażowy jest dokumentem, który stanowi gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, pod warunkiem, że pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 kolejnych miesięcy.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta wypłaca pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, premię w wysokości 1500 zł.

ZASADY REALIZACJI

Bon może otrzymać zarejestrowana osoba bezrobotna, która:

 • nie ukończyła 30 roku życia,
 • złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
 • znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy.

Osoba, która otrzymuje bon stażowy może wziąć udział w stażu tylko na podstawie skierowania z powiatowego urzędu pracy.

Uwaga: Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Urząd może więc odmówić przyznania bonu stażowego, jeśli jego realizacja byłaby niezgodna z ustaleniami indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu określa urząd pracy. Może to być np. 30 dni. W terminie tym osoba bezrobotna powinna dostarczyć do urzędu pracy wypełniony bon. Następnie może rozpocząć odbywanie stażu.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osoba bezrobotna, która uczestniczy w stażu realizowanym w ramach bonu stażowego otrzymuje również stypendium.

Podstawa prawna:

 • art. 66l. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ u swojego doradcy klienta lub pod numerem telefonu 12 386 10 80

 

Treść utworzona przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2014-07-03, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2015-01-13

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony