Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Rejestracja bezrobotnych / Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej

Rejestracja osób nie korzystających z usługi Internetowej


 

W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny zgłasza się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego, a jeżeli nie jest zameldowana - do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.

Rejestracja następuje w dniu, w którym osoba zgłosi się do urzędu i poświadczy własnoręcznym podpisem przekazane przez nią dane i złoży, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawidłowości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu:

„Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego”.

UWAGA!

Rejestracji osoby bezrobotnej nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów, odmowy przekazania wymaganych danych lub odmowy poświadczenia przekazanych danych i oświadczeń w sposób określony w § 8 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta, mając na uwadze obiektywne okoliczności lub przeszkody uniemożliwiające przedłożenie kompletu dokumentów oraz wymaganych danych, może wyrazić zgodę na rejestrację jako bezrobotnej albo poszukującej pracy osoby nieposiadającej kompletu dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych.


Rejestracja osób bezrobotnych odbywa się w godzinach od 800 do 1400 w pokoju nr 1 (parter).

Szczegółowych informacji w zakresie rejestracji osób bezrobotnych udzielają:

 

Inspektor Powiatowy

Jadwiga Ciapciak

                 

Inpektor

Mariola Misiak

tel. 12 386-10-80 wew. 22

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: jciapciak@pup.proszowice.pl

 

tel. 12 386-10-80 wew. 35

pokój: parter, pokój nr 1

e - mail: mmisiak@pup.proszowice.pl


Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy  (Dz. U. 2012. 1299).Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Marcin Krzywonos, dn. 2013-07-17

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony