Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy / Staże

Staże


Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Organizatorem stażu może być:

  • pracodawca
  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna
  • pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolnikó

Okres odbywania stażu:

  • od 3 do 6 miesięcy dla osób bezrobotnych, objętych II profilem pomocy.
  • do 3 do 12 miesięcy dla osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30 roku życia, objętych II profilem pomocy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę (w imieniu którego działa Dyrektor PUP) z pracodawcą według programu, który jest załącznikiem do umowy.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia  dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Podstawa prawna:

  • art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.Dz..U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia  z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160).

Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Anna Rojewska, dn. 2019-03-29

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony