Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka), aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania (więcej). Zamknij.

Jesteś tutaj: Strona główna / Dla bezrobotnych / Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy / Roboty publiczne

Roboty publiczne


Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Do zatrudnienia w formie robót publicznych mogą zostać skierowani bezrobotni:

  • długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
  • powyżej 50 roku życia
  • bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego
  • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
  • którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia
  • niepełnosprawni
  • będący dłużnikami alimentacyjnymi (w rozumieniu przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów)

Urząd w ramach refundacji zwraca organizatorowi cześć  kosztów poniesionych na  wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne  w okresach miesięcznych w wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia i  składek  na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia a warunki refundacji kosztów zatrudnienia dla poszczególnych grup bezrobotnych różnią się.

Podstawa prawna:

  • art. 57 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 645),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2009r. nr 5, poz. 25).

 


Treść utworzona przez: CMS, dn. 2012-11-01, zaktualizowana przez: Magdalena Florczykiewicz, dn. 2016-05-23

Strona główna

Statystyki

Informacje na temat rynku pracy

Oceń pracę urzędu

Wyraź swoje zdanie o naszym urzędzie

Oceń stronę www

Wyraź swoje zdanie o naszej stronie

Bezpłatny newsletter

Bądź na bieżąco z ofertami pracy
oraz propozycjami aktywizacji:
zapisz się!

Rejestracja on-line

Nowa usługa umozliwiająca rejestrację
przez Internet!

Sprawdź termin wizyty

Sprawdź termin zaplanowanej wizyty
oraz skorzystaj z usługi przypominania!

Aby zatrzymać i/lub przesuwać bannery wybierz strzałkę i naciśnij Enter.

RSS | Wersja mobilna | Mapa strony | Statystyki strony | Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Redakcja strony